Børnekonventionen og udsatte børn

Artikel 3: Det bedste for barnet
Artikel 26: Social og økonomisk hjælp
Artikel 27:  Mad, tøj, et sikkert hjem

TilbageLærervejledning

Introduktion

Nogle børn har så store udfordringer med livet, at man taler om, at de er udsatte.

For disse børn kan det føles som om, de ingen rettigheder har. Børnene kan opleve, at de ikke har en stemme, og at de bliver hørt.

I skal nu se en lille film, der handler om udsatte børn.

Sådan gør du

I skal nu arbejde med de tre udsagn, I mødte i filmen.

Udsagn #1: Mishandling er forbudt
Mishandling er et begreb, der dækker over mange typer af ubehagelige oplevelser.

I skal arbejde med temaet ud fra følgende spørgsmål:

1.   Står I sammen mod mobning? Hvordan kan I selv modvirke mobning og udstødelse?

2.   Hvordan kan I invitere hinanden til at deltage, sige jeres mening og være med til aktiviteter i og udenfor skolen?

3.   Hvordan får vi hjælp fra de voksne? Det er ikke i orden at acceptere mobning eller anden mishandling. Hvordan kan I få hjælp, uden at blive set som ’sladrehanke’?

Udsagn 2: ”Vi må ikke gøre forskel”
Diskrimination betyder at gøre forskel.

Diskrimination kan forekomme både blandt børn og voksne.

I skal arbejde med temaet ud fra følgende spørgsmål:

1.     Diskrimineres nogen i klassen? Diskriminerer børn eller voksne?

2.     Er de voksne retfærdige? Hvad vil det sige at være retfærdig over for elever?

3.     Hvordan kan I sige fra, hvis noget er forkert?

Udsagn 3: Alle børn har ret til at tænke og udtrykke sig frit
Når man som barn har det svært, kan det være svært at tale om det.

Nogle børn har oplevet, at der ikke er blevet lyttet til dem.

I skal arbejde med temaet ud fra følgende spørgsmål:

1.     Har vi alle ret til at tale frit?

2.     Bliver vi inviteret til at være del af fælles aktiviteter og undervisning?

3.     Hvordan kan vi få og give hinanden hjælp til at tænke og tale frit?

I kan hjælpe hinanden?
Husk, at I har ret til at blive hørt, og at I kan passe på hinanden. Det betyder, at I selv kan være med til at skabe en klasse, som er god for jer alle. I kan bede de voksne om hjælp til at få det til at ske.

Børnekonventionen