Dansk interview

Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

  • At børn aktivt kan undersøge og reflektere over børns rettigheder.

Materialer

MOBILTELEFON, IPAD ELLER PC

Øvelsen

OM ØVELSEN:

Med udgangspunkt i øvelsen ”Rejsen til en fremmed planet”, beskrevet tidligere i dette undervisningsmateriale, interviewer eleverne hinanden i forhold til deres overvejelser om, hvilke rettigheder de vil tage med til den fremmede planet.

Se øvelsen ”Rejsen til en fremmed planet” 

FREMGANGSMÅDE:

Klassen deles i grupper à 5.

Hver gruppe vælger en elev, der skal være journalist igennem arbejdet med ”Rejsen til en fremmed planet”. I arbejdet anvendes en mobiltelefon eller en tablet til at filme med. Resten af gruppen deler sig op i par.

Journalisten laver til at begynde med en kort indledning, hvor han/hun fortæller om projektet.

Parrene tegner deres 4 selvvalgte kort, og derefter laves et kort interview, hvor parret får mulighed for at begrunde deres valg af ting til turen.

Efter at have fjernet de 9 første kort laves igen et kort interview. Parret skal forklare, hvorfor de har truffet netop de valg.

Dette gentages efter fjernelsen af yderligere 5 ting.

Når parrene er samlet til en gruppe laves en kort film, hvor alle kort vises. Intervieweren filmer den dialog, der finder sted, mens gruppen udvælger de 10 fælles kort.

Til slut laves et kort interview med gruppens deltagere.

Stil spørgsmål som:
• Hvad blev I hurtigt enige om? Er der ting, du gerne ville have haft med på turen, men som ikke kom med?
• Kan du sige noget om, hvorfor I valgte som I gjorde?
• Hvad er forskellen på en rettighed og et behov?

Gruppen skal nu i fællesskab klippe deres film. Til det anvender de telefon, PC eller tablet.  Se afsnittet Kreativ aktivitet nedenfor

Eleverne skal igennem dialog udvælge de vigtigste pointer fra det videomateriale, der er lavet. Igennem denne dialog sættes yderligere fokus på rettigheder og behov. Ved at dokumentere dialogen kan grupperne se, hvilke overvejelser de andre grupper har haft. Dette åbner igen op for en dialog om vores ligheder og forskelle.

Kreativ aktivitet

Når eleverne skal arbejde med video kan værktøjet WeVideo anvendes.

WeVideo fungerer på alle platforme og kan tilgåes via Skoletube med unilogin (kræver adgang til Skoletube) eller via wevideo.com (kræver oprettelse af bruger)
 Skoletubeguide findes der vejledninger til arbejdet med programmet. Kræver ikke login.