Den globale medborger

Alle børns ret til at kende Børnekonventionen

Alle børns ret til at udtrykke deres mening of at blive hørt

Børns ret til at søge, modtage og dele information

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

  • At eleverne reflekterer over de vilkår, der gælder i en verden, hvor alle menneskers eksistens bliver knyttet stadigt tættere sammen.
  • At eleverne får indblik i, hvad det vil sige at være en medborger, og forsøger at sætte sig i den andens sted.
  • Dannelse til medborgerskab.

Tidsforbrug: 45 - 60 minutter

Materialer

PAPIR (A3) OG SKRIVEREDSKABER

Øvelsen

OM ØVELSEN:

I en pædagogisk sammenhæng er medborgerskab et dannelsesideal.

En definition på, hvad en medborger kunne være følgende:

” EN MEDBORGER ER EN PERSON, DER HAR OG KENDER SINE RETTIGHEDER, PLIGTER OG ANSVAR, DELTAGER I OG TAGER (MED)ANSVAR FOR DE FÆLLESSKABER, SOM HAN/HUN ER OG FØLER SIG SOM EN DEL AF.”*

*(Bo Uggerholt Lauritzen, Medborgerskabspædagogik – undervisning og didaktik, medborger.net, 2011).

FREMGANGSMÅDE: 

Klassen inddeles i grupper af 3-4 elever.

Hver gruppe skriver på et A3 ark en A-Å stikordsliste over de færdigheder, holdninger, den viden og de handlinger, der skal til, for at man kan leve som og være en global bevidst borger i det 21. århundrede.

Når listen er færdig, præsenteres den for resten af klassen, og valgene begrundes.

Refleksion: Spørg klassen om, hvilke ord de ellers kunne have valgt, og om listen ville se anderledes ud, hvis man boede i et andet land?

Eksempler:

A = Ansvarlighed (overfor miljøet)

B = Bæredygtig (produktion af varer)

C = Computere (forbinder mennesker)

D = Demokrati (sikrer rettigheder)

E = Empati (leve sig ind i andre menneskers liv)

… Å = Åbenhed (overfor andre mennesker, holdninger og kulturer).