Den globale medborger

Alle børns ret til at kende Børnekonventionen

Alle børns ret til at udtrykke deres mening og at blive hørt

Børns ret til at søge, modtage og dele information

TilbageLærervejledning

Introduktion

I denne opgave, skal I arbejde med, hvad det vil sige at være en del af en verden, hvor mennesker bliver knyttet tættere og tættere sammen.

I skal arbejde med, hvad det vil sige at være en global medborger. 

Sådan gør du

“En medborger er en person, der har og kender sine rettigheder,
pligter og ansvar, deltager og tager (med)ansvar for de fællesskaber,
som han/hun er og føler sig som en del af.”

I skal arbejde i grupper på 3-4 elever.

Skriv alfabetet fra A til Å på jeres ark, som I ser det på billedet herunder.

I skal nu finde frem til, hvad der skal til for at være en global medborger.

I skal skrive en ting eller et begreb ud for hver bogstav.

Eksempel:
A ansvarlighed

B Bæredygtig

osv…

Tænk over hvilke færdigheder der er vigtige i dag.

Tænk over hvilke holdninger der er vigtige i dag.

Tænk over hvilke handlinger der er vigtige i dag. 

Materialer:

  • Papir A3
  • Skriveredskaber

Når jeres liste er færdig, skal I præsentere den for resten af klassen.

Tal også om, om nogle ting og begreber er vigtigere, afhængig af hvor i verden man bor.d