Det gode møde

Respekt for børns mening

Deling af viden

TilbageLærervejledning

Introduktion

I forløbet her skal I arbejde med det gode møde i Rettighedsrådet. I skal beskæftige jer med kommunikation og trivsel på møderne, så møderne er et trygt sted at være, hvor alle tør sige deres mening.

I skal også arbejde med, hvordan man bygger et godt møde op og fungerer som mødeleder på møderne.

Undervejs i forløbet skal I lære endnu mere om, hvad det vil sige, at være Rettighedsskole. I skal også arbejde med jeres rolle som medlemmer af skolens Rettighedsråd.

I arbejdet skal I lære om de 6 trin i forløbet. I skal også lære om de 4 byggesten, der er fundamentet for det at være Rettighedsskole.

Børn har ret til frit at sige deres mening om emner, der er vigtige for dem. Voksne skal lytte og tage børn alvorligt.

Børn har ret til at dele deres viden, tanker og følelser med andre ved at tale, tegne, skrive eller være kreativ på andre måder, med mindre det skader andre mennesker.

Sådan gør du

I forløbet her arbejdes der med følgende områder:

 • Rettighedsrådets rolle
 • De 6 trin på rettighedsrejsen
 • De 4 byggesten som gennemgående fundament.
 • Fællesskab på møderne
 • Ideer til organisering
 • Kommunikation på møderne
 • Leg og aktiviteter på møderne
 • Kreativ formidling

 

Materialer der benyttes i forløbet

Børnekonventionen, der findes her på siden, spillekort eller i printet udgave.

En digital udgave af konventionens artikler findes på Skoletube og på Google. Herfra kan de downloades og printes.

Plakat med Børns Rettigheder.

Manual 

Papir og tusser.

Computere, iPads eller telefoner til opgaven med programmet Padlet.

Børnekonventionen

Rettighedsrådet

I er som Rettighedsråd en af de vigtigste brikker på jeres skole. I er nemlig styregruppe for alle aktiviteter knyttet til Rettighedsskolen. 

Medlemmerne af Rettighedsrådet har sammen ansvaret for at lede skolen igennem de seks trin. 

Brug værktøjet her til arbejdet med de 6 trin. Her kan I se alle de 6 trin på rejsen.
Vend tilbage til værktøjet løbende, i jeres arbejde i Rettighedsrådet. 
 

 

Som gennemgående rettesnor for hele processen er de 4 byggesten. 

Medlemmerne af Rettighedsrådet har sammen ansvaret for at de 4 byggesten er tydelige i alle faser af arbejdet. 

Brug værktøjet her til arbejdet med de 4 byggesten. Her kan I se alle de 4 byggesten. Vend tilbage til værktøjet løbende i arbejdet. 

 

 

Fællesskab

I har, som medlemmer af Rettighedsrådet, en særdeles vigtig rolle på jeres skole. Derfor er det rigtigt vigtigt, at I oplever et fællesskab, hvor der lyttes aktivt, og hvor alle respekteres.

Medlemmerne i Rettighedsrådet uddannes til at indgå i demokratiske processer og forpligtende fællesskaber. Medlemmerne bliver rigtig gode til at:

 • leve sig ind i andres følelser
 • lytte aktivt til andre og kunne forstå andres udtryk
 • udtrykke sig
 • følge fælles regler
 • tage ansvar
 • løse konflikter
 • kommunikere med indføling og anerkendelse
 • blive opmærksom på det, som man siger, og måden, man siger det på

KOmmunikation på møderne

Det er vigtigt, at der er en positiv og god tone på mødet, og at alle deltagere får taletid. 

Øve jer i at benytte uddybende spørgsmål:

 • Jeg hører dig sige…
 • Er det rigtigt forstået?
 • Når du siger… betyder det så, at…?
 • Har jeg forstået det rigtigt, at…?
 • Det lyder spændende, kan du uddybe?

Åbne spørgsmål kan ligeledes være gode når man vil have en positiv stemning på møderne.

Åbne spørgsmål er spørgsmål, som man ikke kan svare ja eller nej til. Åbne spørgsmål giver ofte mulighed for længere svar og giver mere information.
Med åbne spørgsmål lukkes samtalen op, og man skaber rum for refleksion. Man viser samtidig interesse for den man taler med.

Benyt spørgsmål som:

 • Hvordan tænker I…?
 • Hvorfor mon…?
 • Kan I fortælle mig…?
 • Hvordan forestiller I jer?
 • Hvornår tror I…?
 • Hvilke områder…?
 • Hvordan oplevede I…?

Lege og aktiviteter

Det er en god idé at inddrage lege og kreative aktiviteter på møderne. Det skaber god stemning og sammenhold.

Når man griner sammen og samarbejder om at løse opgaver af praktisk karakter i legene, så smitter det positivt af, når der skal træffes beslutninger og arbejdes med planlægning efterfølgende.

Herunder findes eksempler på lege, der kan tages i brug