Film mit liv

Alle børns ret til at kende Børnekonventionen

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

  • At eleverne opnår en forståelse for rettighederne i deres eget liv.

Tidsforbrug: 45 - 90 minutter

Materialer

IPAD ELLER COMPUTER

Øvelsen

OM ØVELSEN:

UNGDOMSLIV I DANMARK – HVAD BETYDER RETTIGHEDERNE FOR MIT LIV?

FREMGANGSMÅDE:

Eleverne skal lave en film, hvor de med udgangspunkt i Børnekonventionen skal producere en film om deres eget liv og deres rettigheder.

I arbejdet udvælges et antal artikler, der inddrages i arbejdet.

Forslag til artikler:

Artikel 2: Retten til ligestilling og beskyttelse mod diskrimination.

Artikel 16: Retten til privatliv.

Artikel 12: Retten til at udtrykke sin mening.

Eleverne opfordres til at lave en grundig drejebog, inden de starter optagelserne.

For skoler med SkoleTube abonnement kan programmet Wevideo med fordel bruges. Alternativt anbefales programmer som Imovie, Movie Maker m.v.

Kreativ aktivitet

Når eleverne skal klippe deres film, kan programmet WeVideo anbefales.

Programmet kan anvendes på alle enheder og er en del af Skoletube.

Besøg Skoletubeguide og se vejledninger til arbejdet.