Det gode møde

Respekt for børns mening

Deling af viden

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

 • At eleverne interagerer med hinanden og lytter til hinanden.
 • At alle elever føler sig trygge og tør give udtryk for deres meninger.
 • At eleverne fungerer som mødeledere 

Tidsforbrug: 1-2 timer

Materialer

Spillekort med Børnekonventionens artikler. (Udleveret til alle skoler?)

Digital udgave af konventionens artikler – (Skoletube og Google)

Plakat med Børns Rettigheder

Manual 

Papir, tusser,

Børn har ret til frit at sige deres mening om emner, der er vigtige for dem. Voksne skal lytte og tage børn alvorligt.

Børn har ret til at dele deres viden, tanker og følelser med andre ved at tale, tegne, skrive eller være kreativ på andre måder, med mindre det skader andre mennesker.

RETTIGHEDSRÅDET

OM RETTIGHEDSRÅDETS SAMMENSÆTNING

Ved sammensætning af rettighedsrådet søges der, at skabe en lige fordeling i forhold til både alder, køn, interesser m.v.

Rettighedsrådet bør afspejle skolens elevfordeling på alle parametrer.

OM RETTIGHEDSRÅDETS ARBEJDE

Rettighedsrådet er styregruppe for alle aktiviteter knyttet til Rettighedsskolen. Medlemmerne af Rettighedsrådet har sammen ansvaret for at lede skolen igennem de seks trin:

 1. Viden
 2. Lederskab
 3. Undersøgelser
 4. Planen laves
 5. Planen sættes i værk
 6. Evaluering

Som gennemgående rettesnor for hele processen er de 4 byggesten:

 1. Viden
 2. Læring
 3. Elevinddragelse
 4. Lederskab

I Rettighedsrådets arbejde skal eleverne have en tydelig indflydelse på alle arbejdsprocesser.

Der skal udvikles gode og tydeligt kommunikerede rammer, så eleverne kan forstå indhold og intentioner med det, de er medbestemmende om. Der skal også sættes et fokus på, at eleverne på kort sigt kan erfare et konkret resultat af den indflydelse, de har fået.

Lærere og pædagoger skal som deltagere i Rettighedsrådet fungerer som rollemodeller for børnenes demokratiske dannelse. Der arbejdes på møderne med kompetencer som mødeledelse, rollen som ordstyrer, referent o.s.v

På møderne afsættes der ligeledes tid til at tale om trivsel, rollefordeling og visioner for det fremtidige samarbejde i Rettighedsrådet.

Kommunikation med resten af skolen, er en vigtig del af arbejdet i rettighedsrådet. Elevernes støttes i at skabe en stabil struktur for kommunikationen, således at alle skolens elever føler sig som en del af Rettighedsskolen.

DET GODE MØDE

Medlemmerne af Rettighedsrådet spiller en vigtig rolle. Derfor er det særdeles vigtige, at de oplever et fællesskab, hvor der lyttes aktivt, og hvor respekt for andres følelser og oplevelser er tydelige for alle.

Der lægges i arbejdet vægt på positiv og konstruktiv kommunikation, hvor alle lærer at tage hensyn, og hvor alle trives, er trygge og tør give udtryk for sine holdninger.

Medlemmerne i Rettighedsrådet opdrages til at indgå i demokratiske processer og forpligtende fællesskaber. Medlemmerne udvikler således deres kompetencer til at:

 • leve sig ind i andres følelser
 • lytte aktivt til andre og kunne forstå andres udtryk udtrykke sig
 • følge fælles regler
 • tage ansvar
 • løse konflikter
 • kommunikere med indføling og anerkendelse
 • blive opmærksom på det, som man siger, og måden, man siger det på

IDEER TIL MØDET

Stole opstilles i rundkreds uden borde .

Mødet ledes af eleverne på skift

Arbejdet følges løbende op.

Hvert møde bør i de starte og slutte med en lille leg.

Gode vendinger:

”Jeg hører dig sige… Er det rigtigt forstået?” ”Når du siger… Betyder det så, at……?” 

 

Husk:

at stille åbne spørgsmål

Modul 4: Din rolle i Rettighedsrådet og på skolen 

 • Bidrage med gode idéer 
 • Hjælpe med til at udføre små og store tiltag i løbet af året 
 • Fortælle om jeres arbejde i klasser og på samlinger 
 • Deltage i Børnetopmøde og elevworkshop 

Give de ting, I lærer, videre til jeres kammerater.

 

Modul 5: Det gode møde 

 1. Tale og lytte 
 1. Voksne og børn 
 1. Lære at være ordstyrer og mødeleder 
 1. Gør mødet sjovt med en leg 
 1. Variationer giver liv 

Eksperter i Rettighedsskole

 

 

Kreativ aktivitet

Værktøjet Padlet kan med fordel inddrages i arbejdet i rettighedsrådet. 

Med værktøjet Padlet skabes et digitalt rum for elevernes arbejde fælles i klassen. Alle får en stemme i arbejdet, og alle har mulighed for at bidrage til klassens arbejde.

Det er nemt og hurtigt at komme i gang med arbejdet. Få klik og klassen er klar til at bidrage med deres idéer, holdninger og synspunkter til arbejdet.

Med de mange muligheder for at integrere forskellige medier, filer, links, snaps, lydoptagelser, film, skærmoptagelser, kort med mere, åbner Padlet en værktøjskasse der inspirerer til kreative løsninger.

Padlet til idégenerering

Undervejs i arbejdet med projekterne, vil det blive anbefalet at anvende Padlet til klassens fælles idégenerering.

Den interaktive opslagstavle understøtter arbejdet med projekterne, analysen, den kreative designproces, eller som et værktøj i forbindelse med pitch. Med den fælles sparring vil alle hjælpe hinanden videre og spille hianden bedre.

Skabelonen, der findes her på siden, kan frit remixes og bruges i arbejdet med Padlet. Klik på Remix og lav jeres egen kopi, lige klar til at benytte i arbejdet.

Til hvert af projekterne i UNGE FORANDRER VERDEN findes en kanal med billeder på Skoletube. Billederne er udgivet under en cc:by licens, og kan frit anvendes i arbejdet med materialet.

 

For vejledninger til arbejdet med Padlet besøg Skoletubeguide.

Måske Book Creator som værktøj til at samle rettighedsrådets arbejde. Kan anvendes af alle