Hvis ansvar er det?

Artikel 2: Man mĂĽ ikke diskriminere

Artikel 12: Respekt for børns mening

Artikel 31: Hvile, leg, kultur, kunst

LĂŚrervejledningen

TilbageElevsiden

MĂĽl

  • At eleverne fĂĽr en forstĂĽelse for deres eget sĂĽvel som andres ansvar for, at børns rettigheder respekteres.
  • At eleverne reflekterer over deres ansvar i familien.

Tidsforbrug: 45-90 minutter

Materialer

En tablet eller telefon med appen Stop Motion Studio.

Har I adgang til Skoletube kan I logge ind med jeres UNI-login.

Øvelsen

OM ØVELSEN:

Denne øvelse kan hjælpe eleverne til at reflektere over vigtigheden af at tage ansvar, samt hvordan man kan sikre, at alle får muligheden for at benytte sig af deres rettigheder.

Øvelsen kan laves i 2 versioner og er inspireret af Amnesty Internationals undervisningsmateriale ”Børns Rettigheder”.

Bed eleverne om at forestille sig at de er på en legeplads med masser af legeting.

Fortæl, at der er masser af børn på legepladsen, som alle gerne vil lege med tingene.

Del klassen op i grupper og lad dem diskutere, hvordan de vil sørge for, at alle får lov til at benytte sig af deres ret til at lege.

Plenum:

Diskuter herefter begrebet ”ansvar” i forhold til scenariet om legepladsen og eksempler fra elevernes egen klasse. Hvordan sikrer vi os, at andre kan benytte sig af deres rettigheder?

Del eleverne op i par.

Hver elev skriver eller tegner et eller flere personlige ansvarsområder, som vedkommende har derhjemme.

Eleverne forklarer, hvorfor det er vigtigt at tage ansvar for disse områder.

Hvert par præsenterer herefter deres ansvarsområder for klassen eller i grupper.

Bed herefter eleverne overveje konsekvenserne af ikke at tage ansvar – f.eks. hvis man ikke fodrer kæledyret, dør det af sult.

Diskussion i plenum

  • Er det vigtigt at tage ansvar? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvem skal tage ansvar?
  • Hvad sker der, hvis man ikke tager ansvar?
  • Hvad kan man gøre, hvis der er nogen som ikke tager deres ansvar?
  • Hvem synes I, skal have ansvaret for at sikre jeres rettigheder?

Tal med klassen om, hvad eleverne individuelt og i fĂŚllesskab har ansvar for i klassen.

Afrunding

Hvem skal sikre jeres rettigheder i Danmark? Hvad med resten af verden -er det de samme voksne?

Kreativ aktivitet

Digital prĂŚsentation med stop motion

I denne øvelse skal eleverne visualisere et ansvarsområde ved hjælp af stop motion filmteknikken.

Der findes mange forskellige vÌrktøjer til arbejdet med stop motion film. I øvelsen her anvendes appen Stop Motion Studio. Appen findes som en del af Skoletubes vÌrktøjskasse.

Det er sjovt at lege med stop motion, det krÌver samarbejde og tülmodighed. IStop Motion Studio kan man ligeledes arbejde med lydeffekter og speak, hvilket tilfører endnu en dimension til arbejdet.

Pü elevsiden finde der to eksempler pü hvordan opgaven kan løses.

PĂĽ Skoletubeguide findes en grundig vejledning til, hvordan man arbejder med Stop Motion Studio.

Efter arbejdet med den kreative aktivitet med stop motion, evalueres arbejdet i plenum.
Efter arbejdet med stop-motion evalueres arbejdet i plenum.