Jeg har rettigheder

Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

 • At eleverne kan koble behov med rettigheder.
 • At eleverne kan fortælle og lytte til hinanden.
 • At eleverne kan reflektere over børns livsvilkår.

Tidsforbrug: 45 - 90 minutter

Materialer

Male- og tegnematerialer.

En dukke.

Billeder af en blomst, et træ, et dyr og et barn.

Øvelsen

FREMGANGSMÅDE:

Brug billederne i galleriet herover, eller tegn selv de fire billeder på tavlen.

Fortæl eleverne, at I skal tale om, hvad man har brug for, hvis man skal have det godt.

I Plenum tales om følgende:

Blomstens behov

 • Vis billedet af blomsten eller træet.
 • Spørg eleverne, hvad en blomst eller et træ har brug for for at overleve, vokse og have det godt.
 • Tegn gerne symboler for elevernes svar, eller skriv dem ned i korte sætninger, hvis eleverne kan læse.

Dyrets behov

 • Spørg, om nogle af eleverne har kæledyr.
 • Spørg eleverne, hvad dyret behøver for at overleve og have det godt.
 • Spørg eleverne, hvem der er ansvarlige for, at dyret får alt, hvad det behøver.
 • Tegn gerne symboler for elevernes svar, eller skriv dem ned i korte sætninger, hvis eleverne kan læse.

Barnets behov

 • Vis billedet af et barn, eller brug dukken som et symbol på et barn.
 • Spørg, hvad et barn har brug for for at overleve og få et godt liv.
 • Hvis det er sådan, at alle børn har brug for disse ting for at overleve og have det godt, er det mon en rettighed?
 • Hvem er ansvarlige for, at børn så får det, de har behov for?
 • Tegn gerne symboler for elevernes svar, eller skriv dem ned, hvis eleverne kan læse.
 • Fortæl børnene, at mange af de ting, som de har nævnt, også står beskrevet i Børnekonventionen.

At få mad

At der er nogle, som tager sig af en

Leg, skole, beskyttelse mod mobning osv.

Forklar, at børn har ret til alt dette, og at de voksne, som bestemmer i samfundet (staten) har lovet at gøre deres bedste for, at alle børn skal opnå dette.

Hvis børn ikke har det godt, og de voksne ikke lever op til deres ansvar, kan børnene sige fra og andre voksne, f.eks. lærere, skal hjælpe.

Kreativ aktivitet

Vælg en rettighed som tema.

Lad eventuelt eleverne vælge en rettighed blandt dem, I har talt om.

Eleverne tegner efterfølgende sig selv og den valgte rettighed -f.eks. retten til fritid, retten til skolegang, retten til beskyttelse.

Du kan også lade eleverne male eller tegne flere rettigheder, som de synes er vigtige.

De ældre elever kan vælge at skrive kort om en rettighed – i form af en historie, hvad de forstår ved rettigheden, osv.

Til sidst samles alle eleverne til en afsluttende samtale om, hvilke rettigheder de synes er de vigtigste  -og hvorfor.