PERIARFISSAT ASSIGIIT

Artikel 2: Man må ikke diskriminere

Artikel 23: Børn med handicap

Artikel 31: Hvile, leg, kultur og kunst

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

mål

 • At eleverne får en forståelse for, at rettigheder gælder alle slags mennesker.
 • At eleverne får en bevidsthed omkring inklusion af forskelligheder.

Tidsforbrug: 20 - 30 minutter

ATORTUSSAT

 • FODBOLD,
 • MÅL
 • STOLE TIL UDENDØRSBRUG
 • KLAP FOR ØJET

Øvelsen

OM ØVELSEN:
En leg, der starter ulige og efterhånden justeres, så den bliver mere retfærdig – hvis det er muligt.

FREMGANGSMÅDE:
Før legen går i gang, er det en god ide, at læreren har gjort sig følgende tanker:

a. Hvordan kan legen på bedst mulig vis danne grobund for en god refleksion blandt eleverne?

b. Hvordan vil du sikre dig, at emnet funktionsnedsættelse og
omtale af personer med funktionsnedsættelse sker på
en respektfuld og inkluderende måde?

Klassen deles i to hold og skal spille fodbold mod hinanden.

Det enes hold tildeles en række ”funktionsnedsættelser”, som f.eks. bind for øjnene, at man kun må sparke med venstre ben, at man kun må spille siddende på en stol. Det er selvfølgelig vigtigt at sikre sig, at eleverne ikke kan komme til skade på grund af
funktionsnedsættelserne.

Efter lidt tid – når det er blevet tydeligt for de fleste, at spillet måske ikke er helt retfærdigt for alle parter – stoppes spillet. Eleverne bliver bedt om at reflektere over, om legen er uretfærdig, og i så fald, hvorfor den er uretfærdig, og hvad man kan gøre ved
det, så det er mere retfærdigt for alle i klassen.

Eleverne får lov til at justere på legen, og der leges videre med de nye justeringer.

Efter nogen tid stoppes legen, og eleverne spørges, om det er blevet mere retfærdigt, og om der er opstået andre udfordringer efter justeringerne.

Refleksionsspørgsmål

 • Hvordan er det at være udstyret med funktionsnedsættelser, man ellers ikke plejer at have?
 • Hvordan tror I, det er at have en funktionsnedsættelse, når der
  leges en leg eller spilles et spil som f.eks. fodbold?
 • Er det ok, at børn med funktionsnedsættelse ikke får lov at spille med, eller skal alle have lov, til at være med i hvilken som helst leg, uanset funktionsnedsættelse?
 • Hvad kan du selv gøre som medspiller/kammerat, hvis nogen har en funktionsnedsættelse?