One Minute Video

Artikel 12: Respekt for børns mening

Artikel 13: Deling af viden

Artikel 17: Adgang til information

Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

  • At give eleverne et indblik i, hvilke rettigheder børn fra andre lande synes er vigtige.
  • At eleverne forholder sig til, hvilken rettighed, de mener, er den universelt vigtigste.

Tidsforbrug: 90 minutter eller mere

 

Materialer

KAMERA, IPADS, INTERNET, COMPUTERE, PROGRAM TIL VIDEOREDIGERING, EVT. A4-ARK, SOM BRUGES SOM SVARARK MED PLADS TIL VIDEOBESKRIVELSE OG DEN/DE DERTILHØRENDE ARTIKEL/ARTIKLER FRA BØRNEKONVENTIONEN.

Øvelsen

OM ØVELSEN:
Denne øvelse er delt i 2. Man kan vælge at lave begge øvelser eller blot en af dem.
FREMGANGSMÅDE:

Klassen deles i grupper på 3.

På YouTube søges på ”one minute video, UNICEF”. Her findes en række videoer, som børn og unge rundt om i verden har optaget for at illustrere rettigheder, som de finder vigtige.

Se videoerne sammen i klassen og lad eleverne diskutere gruppevis, hvilke rettigheder der illustreres i den enkelte video.
Svarene noteres på svar-ark med plads til videobeskrivelse og den/de dertilhørende artikel/artikler fra Børnekonventionen. Nogle
videoer er på sprog, eleverne ikke har færdigheder i. Det gør opgaven mere udfordrende.

Efter at have set videoerne igennem præsenterer og argumenterer grupperne for deres kategorisering af videoerne. Begynd evt. med
denne video som introduktion: http://www.youtube.com/watch?v=8dna_BBTJ0k

Klassen deles i grupper på 3

Grupperne diskuterer, hvilke(-n) rettighed(-er) deres film skal handle om. Det kan eventuelt være den rettighed, gruppen mener,
er den vigtigste for børn og unge under 18 i alle lande.

Når gruppen har fået en god ide, laver de en drejebog, hvor de kort opstiller de forskellige elementer, filmen skal indeholde. Man kan både tegne og skrive alt afhængigt af, hvad man foretrækker. Husk at holde det så simpelt som muligt.

Den endelige film skal kun vare 1 minut, hvorfor det er en god ide at øve filmen igennem et par gange før optagelse.

Når gruppen er klar, optages filmen

Når alt materialet er optaget, skal filmen klippes – dette kan gøres på de fleste nyere computere og Mac’s. Hvis der ikke er så meget
tid kan filmen også optages i et stræk, derved undgår man at skulle klippe.

Efter klipning viser eleverne videoerne for hinanden i klassen og eleverne diskuterer hinandens film.

Kreativ aktivitet

Når eleverne skal klippe deres film, kan programmet WeVideo anbefales.

Programmet kan anvendes på alle enheder og er en del af Skoletube.

Besøg Skoletubeguide og se vejledninger til arbejdet.