HVIS ANSVAR ER DET?

Til læreren

Til eleven

TEMA

BØRNS RET TIL AT BLIVE HØRT (ARTIKEL 12)
ALLE BØRN HAR LIGE RET (ARTIKEL 2)
BARNETS RETTIL HVILE, FRITID OG LEG (ARTIKEL 31)

MÅL

AT ELEVERNE FÅR EN FORSTÅELSE FOR DERES EGET SÅVEL SOM ANDRES ANSVAR FOR, AT BØRNS RETTIGHEDER RESPEKTERES.

TIDSFORBRUG

45 MINUTTER 

MATERIALER

VÆRKTØJER TIL AT ARBEJDE MED STOP MOTION FILM.

I GENNEMGANGEN TIL ELEVEN ER ANVENDT VÆRKTØJET FILM X ANIMATION.

Denne øvelse kan hjælpe eleverne til at reflektere over vigtigheden af at tage ansvar, samt hvordan man kan sikre, at alle får muligheden for at benytte sig af deres rettigheder. Øvelsen kan laves i 2 versioner og er inspireret af Amnesty Internationals undervisningsmateriale ”Børns Rettigheder”

FREMGANGSMÅDE
VERSION 1: LEGEPLADSEN
 1. Læreren beder eleverne om at forestille sig, at de er på en legeplads med masser af legeting.
 2. Fortæl, at der er masser af børn på legepladsen, som alle gerne vil lege med tingene.
 3. Del klassen op i grupper og lad dem diskutere, hvordan de vil sørge for, at alle får lov til at benytte sig af deres ret til at lege.
 4. Plenum: Diskuter herefter begrebet ”ansvar” i forhold til scenariet om legepladsen og eksempler fra elevernes egen klasse. Hvordan sikrer vi os, at andre kan benytte sig af deres rettigheder?
VERSION 2: ANSVARSOMRÅDER
 1. Del eleverne op i par.
 2. Hver elev skriver eller tegner et eller flere personlige ansvarsområder, som vedkommende har derhjemme. Eleverne forklarer, hvorfor det er vigtigt at tage ansvar for disse områder.
 3. Hvert par præsenterer herefter deres ansvarsområder for klassen eller i grupper.
 4. Bed herefter eleverne overveje konsekvenserne af ikke at tage ansvar – f.eks. hvis man ikke fodrer kæledyret, dør det af sult.

Diskussion i plenum

 • Er det vigtigt at tage ansvar? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvem skal tage ansvar?
 • Hvad sker der, hvis man ikke tager ansvar?
 • Hvad kan man gøre, hvis der er nogen som ikke tager deres ansvar?
 • Hvem synes I, skal have ansvaret for at sikre jeres rettigheder?
 • Er det de samme, som skal sikre jeres rettigheder i Danmark som i resten af verden.

Afrunding

Tal med klassen om, hvad eleverne individuelt og i fællesskab har ansvar for i klassen.

Kreativ aktivitet

Digital præsentation med Stop Motion

I denne øvelse skal eleverne visualisere et ansvarsområde ved hjælp af små animationsfilm lavet med Stop Motion teknikken.

Der findes mange forskellige værktøjer til arbejdet med Stop Motion Film. I beskrivelsen til eleverne er der anvendt appen Film X Animation, da Appen er gratis og tilgængelig på alle enheder.

Når man arbejder med Stop Motion bringer man liv til de ting man fotograferer. Ved at tage en masse billeder af det samme motivet vil det efterfølgende, når billederne vises hurtigt efter hinanden se ud som om motivet bevæger sig af sig selv.
Hver gang man har taget et billede rykker man ganske lidt på motivet. Jo flere billeder man tager og jo mindre man flytter på motivet fra billede til billede, jo mere levende vil resultatet blive.

Eleverne vil blive guidet gennem anvendelsen af programmet og få gode råd til hvordan man arbejder med Stop Motion.

Skabelse af film med Stop Motion-teknikken kræver et godt samarbejde og tålmodighed. Elverne skal samarbejde om at skabe en fortælling og koordineringen af optagelserne er en både udfordrende og sjov opgave.
Efterfølgende kan man lægge et lydspor på filmen.

Eksempel på Stop Motion film