Projektopgaven

Alle børns ret til at kende Børnekonventionen

LĂŚrervejledningen

TilbageElevopgaven

MĂĽl

 • At eleverne lĂŚrer om UNICEFs arbejde.
 • At eleverne fĂĽr et øget kendskab til Børnekonventionen.
 • At eleverne fordyber sig i et fagligt tema fra unicef.dk.
 • At eleverne forbereder sig til arbejdet med Projektopgaven i 9. klasse.

Tidsforbrug: 3-5 dage

Materialer

Pap, tusser, papirpynt, badges, klistermĂŚrker, billeder, avisudklip osv.

Eventuelt digitale vÌrktøj til fremstilling.

Børnekonventionens artikler, som kan lÌses pü elevens side, downloades eller bestilles pü unicef.dk.
Her kan der ligeledes bestilles plakater og andet materiale til arbejdet.

Øvelsen

OM ØVELSEN:

Eleverne skal i denne opgave lÌre om UNICEFs arbejde og Børnekonventionen. I arbejdet skal de fordybe sig i et af de faglige temaer, der findes pü UNICEFs hjemmeside.

Alle temaer findes pü unicef.dk. 
Link til de enkelte temaer findes herunder, samt pĂĽ elevsiden.

Der lÌgges i opgaven op til, at elevene arbejder med projektet i ca. 3.-5 dage, afhÌngigt af alder og ønsker til formidling.

FREMGANGSMÅDE:

Som indledning til arbejdet med projektopgaven sÌttes der fokus pü UNICEFs historie og formület med, at UNICEF eksisterer. Til arbejdet kan I hente inspiration i artiklen Hvad er UNICEF?

Lad eleverne arbejde med UNICEFs hjemmeside. Her kan de lÌse om UNICEFs arbejde og de projekter, der skal vÌre med til at sikre, at alle børn i verden für deres rettigheder opfyldt.

Hele UNICEFs arbejde bygger på “FN’s Konvention om Barnets Rettigheder”, som blev vedtaget i FNs generalforsamling i 1989. Børnekonventionen spiller en central rolle i arbejdet med projektopgaven.

Der er mange gode undervisningsforslag at hente i Jens Raahauges hÌfte Børnekonventionen giver perspektiv i undervisningen. HÌftet kan downloades eller bestilles pü unicef.dk.

Pü unicef.dk findes ligeledes en rÌkke undervisningsmaterialer, der kan bestilles og indgü i arbejdet med projektopgaven.

Det er altid relevant at inddrage Børnekonventionen som et redskab i forbindelse med livet klassen. Den skal sikre, at alle børn har det godt. Man har det ikke godt, hvis man bliver mobbet eller føler sig alene. Derfor skal der arbejdes for, at alle har det godt i skolen.
Lad eventuelt klassen lave deres eget Klassecharter. Et Klassecharter kan vÌre med til at synliggøre, hvad der skal til for at klassen bliver et rart sted at vÌre.

I mindre grupper vælger hver gruppe efterfølgende tema fra hjemmesiden under “Fakta om børn”.

Eleverne skal fordybe sig i det valgte tema. De kan lÌse om temaet pü UNICEFs hjemmeside og søge yderligere information, büde pü nettet og ved at besøge skolens PLC.

Der laves løbende nedslag, hvor klassen samles, sü grupperne kan inspirere hinanden til arbejdet med temaerne og til formidling af den viden, de indhenter.

Eleverne skal udvÌlge de artikler fra Børnekonventionen, som de synes er vigtige for arbejdet med deres tema, og de skal gøre sig overvejelser om Børnekonventionens betydning for børn med forskellige levevilkür.  Lad dem overveje og diskutere om behovene er forskellige for børn i Danmark og børn i fattige lande.

Tag en snak i klassen om, hvilke artikler der er valgt. Lad eleverne begrunde deres valg.

I arbejdet kan man med fordel inddrage yderlige information om de lande, der i sÌrlig grad overtrÌder Børnekonventionen og süledes kombinere med faget geografi. 

Elevernes skal som afslutning pü projektet udarbejde et produkt hvor de formidler den viden de har indhentet. Produktet kan have mange forskellige former. 

Eksempler pĂĽ produkter:

 • OplĂŚg pĂĽ det lokale plejehjem
 • Fotoudstilling pĂĽ det lokale bibliotek
 • Teaterstykke
 • Avis
 • Sang
 • Memory-spil, fysisk eller digitalt
 • Digital bog 

Yderligere inspiration til produkter kan findes pü emu.dk.

Kreativ aktivitet

Undervejs i arbejdet med projektopgaven kan der laves udstillinger i klassen, pü PLC eller et andet synligt sted pü skolen. Her kan eleverne fortÌlle om UNICEFs arbejde, Børnekonventionen og arbejdet med deres tema.