SOFIE PÅ JAGT EFTER BØRNEVENLIGE SKOLER er et undervisningsmateriale til mellemtrinnet om børns rettigheder og børnevenlige skoler. Materialet består af et elevhæfte, en film samt en lærervejledning og henvender sig især til danskfaget og til tværfaglige emner og emneuger.

Børnerettigheder og FNs Børnekonvention er nu en del af det obligatoriske emne: Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab, hvor rettigheder indgår som et kompetenceområde indenfor sundhed og trivsel.