Stille debat

Alle børns ret til at kende Børnekonventionen

Børns ret til at udtrykke deres mening og blive hørt

Børns ret til at søge, modtage og dele information

TilbageLærervejledning

Introduktion

I skal nu arbejde med argumentation. I skal med udgangspunkt i udleverede synspunkter, tale om hvad det vil sige at argumentere for en sag.

Sådan gør du

I skal i denne opgave arbejde i makkerpar.

Den ene elev trækker et kort, hvorpå der står et argument.

Nu gælder det om at forsvare, det argument man har trukket.

Den anden elev skal argumentere imod det budskab der fremlægges.

Opgaven kan løses både skriftligt og mundtligt. Aftal med jeres lærer, hvordan I skal løse opgaven.

Materialer

  • A3 papir
  • Skriveredskaber

Børnekonventionen