UNGE FORANDRER VERDEN

Undervisningsmateriale til udskolingen

TilbageElevside

Mål

 

 • Med udgangspunkt i fortællingerne fra Rwanda, skal eleverne forsøge at skabe forandringer i deres liv.

 • Eleverne skal med udgangspunkt i Børnekonventionen og FN’s Verdensmål arbejde med formidling af deres viden og idéer.
 • Eleverne skal øge deres forståelse for teknologier i deres liv.

Tidsforbrug: 10-12 lektioner

Materialer

Materialer varierer i forhold til valg af forløb fra materialet. I alle forløb indgår digitale værktøjer der kan tilgås via tablet eller computer.

Børnekonventionens artikler.

FN’s Verdensmål

Øvelsen

OM ØVELSEN:

I materialet Unge forandrer verden kan I arbejde 6 forskellige projekter:

 • Radioen der åbnede verden 
  er historien om drengen Isaie der byggede en radio og skabte forandringer.
 • Kodning er cool i Rwanda
  er historien om en masse seje børn og unge der koder på KLab i Kigali.
 • Fra plastaffald til byggematerialer
  er historien om Rosette der giver plastaffald nyt liv.
 • Unge hjælper børn tilbage i skole
  er historien om frivillige der gør en forskel for skolegang i Rwanda.
 • Kvinder skaber fremtiden sammen 
  er historien om 100 teenagemødre der sammen skaber et godt liv
 • Et ungdomscenter med stor betydning 
  er historien om Kigali Ungdomscenter og et unikt sammenholdet

FREMGANGSMÅDE:

Materialet henvender sig til 7.-10. klasse i fagene historie, dansk, samfundsfag og geografi.

Materialet UNGE FORANDRER VERDEN er bygget op omkring de 6 projekter, som Rasmus og Sofie besøgte i  Rwanda. I alle projekter møder Rasmus og Sofie børn og unge, der med frivilligt arbejde gør en indsats for at skabe forandringer til gavn for alle i Rwanda. Alle projekterne indeholder  én eller flere videoer, der viser  Rasmus og Sofies møde med de unge. Gennem videoerne får man de unges egne historier  om deres projekter.

Udover videoer er der beskrivelser i tekst samt kildemateriale som avisartikler og Youtube-videoer. En del af materialet fra Rwanda er på engelsk.

Der kan arbejdes med projekterne enkeltvis eller samlet som et længerevarende projektforløb. 

Som forberedelse til arbejdet med projekterne anbefaler vi, at man arbejder med baggrundsmaterialet, og derigennem får kendskab til Rwanda, landets historie, Verdensmålene og Børnekonventionen.

ARBEJDSFLOW:

Eleverne starter deres arbejde på projektets opgaveside. På opgavesiden får eleven det samlede overblik over forløbet. Opgavesiden er inddelt i følgende afsnit:

 • Introduktion til projektet
 • Læringsmål
 • Beskrivelse af forløbet
 • Aktiviteter
 • Digitale værktøjer
 • Galleri

På projektsiden møder eleven historien fra Rwanda. Alle projekter beskrives med film og tekst. Derudover  præsenteres eleverne for de Verdensmål der arbejdes med og relevante artikler fra Børnekonventionen.

Til hver projekt findes en tilhørende side med lærervejledning. Her findes en uddybende beskrivelse af projektet samt yderligere materiale om det faglige indhold og en litteraturliste.

 

Kreativ aktivitet

I arbejdet med Unge Forandrer Verden anvendes en række digitale værktøjer. Værktøjerne er udvalgt på baggrund af deres kreative muligheder for multimodal formidling, samt deres måde at understøtte elevernes arbejde med teknologiforståelse. 

Alle værktøjer er dokumenteret med videovejledninger.