UNICEFs Ambassadører

Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

 

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

  • At give eleverne viden om UNICEFs arbejde.
  • At give eleverne viden om, hvordan ambasadørerne hjælper med at skabe fokus på børns vilkår.

Tidsforbrug: 45 - 90 minutter

Materialer

PAPIR (A3) OG SKRIVEREDSKABER.
COMPUTER, TELEFON ELLER TABLET

Øvelsen

OM ØVELSEN:
I de forskellige lande har UNICEF Goodwill Ambassadører, som lokalt
og globalt hjælper med at skabe opmærksomhed om børns vilkår.

FREMGANGSMÅDE:

Bed eleverne om at gøre følgende:

Forbered en præsentation af de danske UNICEF ambassadører og
find eksempler på de aktiviteter, de har deltaget i.

Lav en kort præsentation af de norske/svenske UNICEF ambassadører
– hvem af dem kender I? Hvilke aktiviteter har de medvirket i?

Lav en kort præsentation af UNICEF ambassadørerne fra UK/USA
– hvem af dem kender I? Hvilke aktiviteter har de medvirket i?

UNICEF har også internationale Goodwill Ambassadører. Hvem er de?
– Hvem af dem kender I? Hvilke aktiviteter har de medvirket i?

Hvad tror I, ambassadørene bidrager med? Hvorfor er de vigtige?

Kilder: Wikipedia, de nationale UNICEF websites: unicef.dk, unicef.org.uk, unicefusa.org

Kreativ aktivitet

Lad eleverne lave en præsentation af UNICEF ambassadørerne. Præsentationen kan eventuelt laves digitalt.