Zorp - et venligt rumvæsen kommer på besøg

Børns ret til at blive hørt

Alle børn har lige ret

Børn har ret til at leve

Lærevejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

  • At sætte fokus på hvad det vil sige at have rettigheder.
  • At skabe reflektion over hvilke rettigheder der er livsnødvendige og hvilke ting der er gode at have.

Tidsforbrug: 20 minutter

Materialer

ET UDSTOPPET DYR

EN TOM SKRALDESPAND DER ER DEKORERET, SÅ DEN LIGNER ET RUMVÆSEN. 

Øvelsen

OM ØVELSEN

Gennem arbejdet med rumvæsenet Zorp, der kommer på besøg på jorden, arbejdes der med børns rettigheder og behov.

I opgaven lærer eleverne at genkende de mest basale nødvendigheder, også kaldet rettigheder.
FN har med Børnekonventionen besluttet, at alle børn skal beskyttes og have et godt liv.

I opgaven lærer eleverne artiklerne at kende gennem leg og det fantasifulde arbejde med Zorp.

Zorp repræsenteres af en genstand, der placeres på et bord, så alle elever kan se ham. I kan bruge et udstoppet dyr, en skraldespand, en bamse eller måske en hjemmelavet figur bygget af skrald.

FREMGANGSMÅDE

Fortæl eleverne historien om Zorp:

Som det er blevet fortalt i nyhederne har Jorden fået venlige rumvæsener på besøg.
Disse rumvæsener er nysgerrige på menneskernes liv.
Zorp er her i dag for at lære om menneskebørn, og hvad de har brug for for, hvis de skal have et godt og sundt liv.

Opgave
Det kan være svært at tale med rumvæsener som Zorp, da vi ikke taler samme sprog. Derfor bliver vi nødt til at give Zorp tegninger og ting, der beskriver vores idéer.
Efterfølgende laves også en kuffert til Zorp med alle disse ting, som han kan tage med hjem.

Tal med klassen om hvilke ting, der er nødvendige for, at børn kan få et godt liv.

Gruppernes idéer samles på et stort stykke papir. Tegn symboler eller tegninger ved siden af hver idé, hvis børnene ikke kan læse.

Fremstil alle idéerne som de hver er nævnt, og pak dem ned i kufferten.
Hvis I mangler genstande til at repræsentere nogle af ideerne, få da en frivillig til at tegne det. Brug et udklip fra et magasin eller brug en genstand fra lokalet.

Opgave 

For at hjælpe Zorp skal vi nu dele vores idéer op i to kategorier:

  • Ting der er livsnødvendige for at overleve. Vi kalder dem rettigheder.
  • Ting der er gode at have men ikke livsnødvendige. Vi kalder dem behov.

Diskuter forskellen på de to kategorier, og organiser listen efter dem.

Spørgsmål til arbejdet:

  • Overrasker nogle af disse rettigheder jer? Hvilke? Hvorfor?
  • Har I alle disse ting?
  • Har alle børn disse ting?
  • Hvorfor er disse ting vigtige for børn at have?

Afrunding

Pak papiret. Ønsk Zorp en god hjemrejse.

 

Kreativ aktivitet

Lad børnene lave en tegning af Zorp. Lad dem tegne kufferten og de genstande Zorp har fået med hjem.