1. Ilisimasaqassuseq

Information

Uddannelse

Baseline

Kick-off

ÅBEN

2. Lsiutuusinnaassuseq

Årshjul

Rettighedsråd

Visuel gruppe

Rettighedsvæg

ÅBEN

3. Misissuineq

Tryghedsundersøgelse

Tryghedsvandring

Tilgængeligheds-

undersøgelse

ÅBEN

 

Z

4. Pilersaarusiorneq

Handlingsplan

Tovholdere

Synliggøre

ÅBEN

5. Suliaq aallartippoq

Implementering

Opfølgning

Kommunikation

ÅBEN

6. Naliliineq

Baseline

Undersøgelser

Evaluering og certificering

ÅBEN

Ilinniut

Atuarfiup meeqqat pisinnaatitaaffiinik tunngavilittut atuutsilernissaanut maleruagassat.
Maleruagassat uani aaneqarsinnaapput

Kiggiussat

 

Bilag: Baseline for hele skolens personale (mangler)

Spørgeskemaundersøgelse til pædagoger og lærere samt øvrigt skolepersonale i forbindelse, med at skolen skal være Rettighedsskole.

Kiggiussat: Eangajoqqaanut paasissutissiineq, assersuut

Information om FN’s Børnekonvention. Materialet er udviklet af Langelinieskolen i forbindelse med deres certificering som UNICEF Rettighedsskole.

Bilag: Baseline for elever (mangler)

Undersøgelsen sættes op på skolens intranet eller i andet relevant værktøj. Undersøgelsen laves før rejsen starter og igen ved evalueringen på trin 6.

Kiggiussat: Sap.ak pisinnaatitaaffilerinissami saqqummiutassatut assersuut

Hele skolen arbejder i Rettighedsugen med aktiviteter og projekter, der tager afsæt i det at være Rettighedsskole. I bilaget findes inspiration til afviklingen.

Kiggiussat: Tikikkuminassutsinik misissuineq

Inspiration til opbygning. Opsætningen tilpasses skolens fysiske miljø. Undersøgelsen skal afdække tilgængelighed på alle skolens områder.

Kiggiussat: Toqqissimanassusissaq anguniarlugu angalaarneq, imaqarniliamik tigulaarineq

Eksempel på, hvorledes resultaterne fra tryghedsundersøgelsen kan behandles og danne grundlag for en tryghedsvandring på skolen.

Kiggiussat: Inersimasunut iliusissatut pilersaarummit tigulaagarq

Handlingsplan formuleret til medarbejdere. Planen skitserer mål, delmål, hvordan
målet nås samt en tidsplan og en arbejdsfordeling.

Kiggiussat: Ataqatigiissaarisup tamakkiisumik malinnaanera ilisissatullu pilersaarutip killiffia

Eksempel på arbejdsark, der kan understøtte koordinators arbejde med opgaver, opfølgning, milepæle og individuel forberedelse til rollen som tovholder.

Bilag: Undervisning i fagene (mangler)

Inspiration til kompetencemål i de enkelte fag. Derudover forslag til arbejdet med de enkelte artikler i forhold til fagenes indhold og mål.

Kiggiussat: Agguaatassanut assersut

Visuel model over skolens rejse mod at blive Rettighedsskole.
Gennemgang af de enkelte trin med forslag til afvikling og indhold.

Kiggiussat: Angajoqqaat ataatsimiisinnerat - seqersittakkanut assersuut

Forældreinformation er vigtigt. I bilaget findes forslag til punkter, der kan arbejdes med på forældremøderne. Udviklet i samarbejde med Langelinieskolen.

Kiggiussat: Atuaqatigiit nivinngagaliaat assersuutit

Alle klasser på en UNICEF Rettighedsskole skal mindst en gang om året udarbejde et klassecharter. Charteret fungerer som klassens regler og hænger synligt i klassen.

Kiggiussat: Pisinnaatitaaffiit ataatsimiitsitaliaata ataatsimiinnissanut suliassanullu ullorsiutaa-assersuut

I bilaget findes inspiration til, hvornår møderne afholdes, hvem der deltager på de enkelte møder, indholdet på møderne og opgavefordeling.

Kiggiussat: Ttoqqissisimanassutsimik misissuineq

Undersøgelsen skal afdække, hvilke områder på skolen, der skaber utryghed hos eleverne samt en afklaring af, hvad der giver eleverne følelsen af utryghed.

Kiggiussat: Iliusissatut pilersaarut meerarpaluttumik oqaasertalik - Assersuut

Handlingplan formuleret til eleverne.
Eksemplet er udviklet af Langelinieskolen og viser, hvordan man kan formulere en plan for skolens videre arbejde.

Kiggiussat: Najummisup ataavartumik illiffissiornissaa

Eksempel på arbejdsark, der kan understøtte tovholders arbejde med opgaver, opfølgning, milepæle og individuel forberedelse til rollen som tovholder.

Kiggiussat: Misissuinerit ataatsimoorussamik naliliiffigineqarnerat, tigulaarineq

Eksempel på, hvorledes skolen kan organisere alle afviklede undersøgelser og uddrage konklusioner og mål for det videre arbejde mod at blive Rettighedsskole.

Meeqqat pisinnatitaafiinut ilinniartitsinermut isumassarsiorfik

Meeqqat pisinnaatitaaffiisa ilinniartitsissutiginissai klassinut tamanut nannersumik, ullutsinnut tulluartumik, unammillernartumillu isumassarsiorfik naleqqussagaq, UNICEF Danmarkimiik suliarineqarnikoq.

Suliassat atuartut alloriarfiinut naleqqussagaapput – nukarlernut, akullernut, angjajullernullu.

Atuagaq aamma immikkoortortaqarpoq faginut naleqqussagaq.