1. Viden

Information

Uddannelse

Baseline

Kick-off

Ă…BEN

2. Lederskab

Ă…rshjul

RettighedsrĂĄd

Visuel gruppe

Rettighedsvæg

Ă…BEN

3. Undersøgelser

Tryghedsundersøgelse

Tryghedsvandring

Tilgængeligheds-

undersøgelse

Ă…BEN

 

Z

4. Planen laves

Handlingsplan

Tovholdere

Synliggøre

Ă…BEN

5. Sæt i værk

Implementering

Opfølgning

Kommunikation

Ă…BEN

6. Evaluering

Baseline

Undersøgelser

Evaluering og certificering

Ă…BEN

Manual

Trin-for-trin vejledning til en skoles rejse mod at blive UNICEF Rettighedsskole.

Manualen findes her samlet til download.

Bilag til manual

Bilag: Baseline for hele skolens personale

Spørgeskemaundersøgelse til pædagoger og lærere samt øvrigt skolepersonale i forbindelse, med at skolen skal være Rettighedsskole.

Bilag: Eksempel på forældreinformation

Information om FN’s Børnekonvention. Materialet er udviklet af Langelinieskolen i forbindelse med deres certificering som UNICEF Rettighedsskole.

Bilag: Baseline for elever

Undersøgelsen sættes op på skolens intranet eller i andet relevant værktøj. Undersøgelsen laves før rejsen starter og igen ved evalueringen på trin 6.

Bilag: Eksempel på oplæg til rettighedsugen

Hele skolen arbejder i Rettighedsugen med aktiviteter og projekter, der tager afsæt i det at være Rettighedsskole. I bilaget findes inspiration til afviklingen.

Bilag: Tilgængelighedsundersøgelse

Inspiration til opbygning. Opsætningen tilpasses skolens fysiske miljø. Undersøgelsen skal afdække tilgængelighed på alle skolens områder.

Bilag: Tryghedsvandring uddrag af referat

Eksempel på, hvorledes resultaterne fra tryghedsundersøgelsen kan behandles og danne grundlag for en tryghedsvandring på skolen.

Bilag: Uddrag fra handlingsplan for voksne

Handlingsplan formuleret til medarbejdere. Planen skitserer mĂĄl, delmĂĄl, hvordan
mĂĄlet nĂĄs samt en tidsplan og en arbejdsfordeling.

Bilag: Overblik og status pĂĄ handlingsplanen

Eksempel på arbejdsark, der kan understøtte koordinators arbejde med opgaver, opfølgning, milepæle og individuel forberedelse til rollen som tovholder.

Bilag: Undervisning i fagene

Inspiration til kompetencemĂĄl i de enkelte fag. Derudover forslag til arbejdet med de enkelte artikler i forhold til fagenes indhold og mĂĄl.

Bilag: Eksempel pĂĄ handout til personalet

Visuel model over skolens rejse mod at blive Rettighedsskole.
Gennemgang af de enkelte trin med forslag til afvikling og indhold.

Bilag: Eksempel på præsentation til forældremøder

Forældreinformation er vigtigt. I bilaget findes forslag til punkter, der kan arbejdes med på forældremøderne. Udviklet i samarbejde med Langelinieskolen.

Bilag: Eksempler pĂĄ klassecharter

Alle klasser på en UNICEF Rettighedsskole skal mindst en gang om året udarbejde et klassecharter. Charteret fungerer som klassens regler og hænger synligt i klassen.

Bilag: Eksempel møde- og aktivitetskalender Rettighedsrådet

I bilaget findes inspiration til, hvornår møderne afholdes, hvem der deltager på de enkelte møder, indholdet på møderne og opgavefordeling.

Bilag: Tryghedsundersøgelse blandt eleverne.

Undersøgelsen skal afdække, hvilke områder på skolen, der skaber utryghed hos eleverne samt en afklaring af, hvad der giver eleverne følelsen af utryghed.

Bilag: Eksempel pĂĄ handlingsplan i elevsprog

Handlingplan formuleret til eleverne.
Eksemplet er udviklet af Langelinieskolen og viser, hvordan man kan formulere en plan for skolens videre arbejde.

Bilag: Løbende opfølgning for tovholder.

Eksempel på arbejdsark, der kan understøtte tovholders arbejde med opgaver, opfølgning, milepæle og individuel forberedelse til rollen som tovholder.

Bilag: Samstilling af undersøgelser, uddrag.

Eksempel på, hvorledes skolen kan organisere alle afviklede undersøgelser og uddrage konklusioner og mål for det videre arbejde mod at blive Rettighedsskole.

Ideer til undervisning i børns rettigheder

Idehæfte udarbejdet af UNICEF Danmark. Inspiration til, hvordan undervisningen i børns rettigheder kan blive spændende, relevant og udfordrende på alle klassetrin.

Opgaverne er inddelt i faserne indskoling, mellemtrin og udskoling. Bogen indeholder ligeledes et afsnit med fagopdelt undervisning