SĂĄdan bliver du medlem

Vil du også være med?

Vil du være med i et stærkt fællesskab på tværs af Rettighedsskolerne? Så ansøg om at blive ét af seks nye medlemmer i Det Nationale Rettighedsråd, som fokuserer på at arbejde med børns rettigheder. Lav en ansøgning (tekst eller video), hvor du fortæller, hvem du er, og hvorfor du gerne vil være med.

Send den til Elisabeth Jacobsen pĂĄ

ejacobsen@unicef.dk  (senest den 21. september)

Du skal kunne opfylde følgende krav:

  • Din skole er certificeret som UNICEF Rettighedsskole
  • Du har erfaring fra dit arbejde i skolens RettighedsrĂĄd
  • Du gĂĄr i 7., 8., eller 9. klasse

I Det Nationale Rettighedsråd får du spændende workshops og oplevelser. Du bliver modig og lærer en masse om børns rettigheder og kommunikation. I fællesskab med andre vil du kunne gøre en forskel ved at sørge for, at børn og voksne kender og bruger børns rettigheder i deres hverdag.

Ring eller sms til Elisabeth på 4023 4073, hvis du har spørgsmål.

 

Medlemmer

Rådet består af 9 elever og skal i videst muligt omfang repræsentere et bredt udsnit af eleverne på Rettighedsskolerne, samt repræsentere en national geografisk spredning. Det Nationale Rettighedsråds arbejde koordineres af en projektleder fra UNICEF Danmark, der også sørger for, at de valgte elever får besked.
Medlemmerne udpeges for en periode på to år. Hver periode starter i forbindelse med det årlige Børnetopmøde i oktober. Normalt udskiftes fem medlemmer hvert andet år i ulige år, og fire medlemmer udskiftes hvert andet år i lige år. Men i 2021 søges seks nye medlemmer, hvoraf fem vælges for to år og ét medlem for ét år. Således sker der en kontinuerlig udskiftning af medlemmerne. 

Mødeaktivitet

Det Nationale Rettighedsråd mødes fysisk mindst tre gange årligt og flere gange online. Følgende datoer er allerede planlagt. Aktiviteterne i 2022 afhænger af den plan som laves for årets aktiviteter:

Torsdag den 30. september 2021
Workshop med overnatning; Skrive årets resolution på UNICEF Danmarks kontor i København. Overnatning på hotel.

Fredag den 1. oktober 2021
Deltage i årets Børnetopmøde sammen med eget Rettighedsråd i FN-Byen, København.

Tirsdag den 2. november 2021
Online møde; planlægge årets aktiviteter

Torsdag den 27. januar 2022
Heldags workshop i København eller Odense

Marts/april 2022
Heldags workshop. Sted: København eller Odense

Aktiviteterne ligger primært på hverdage og indenfor skoletid.

Kommunikationen i Det Nationale Rettighedsråd sker via en lukket gruppe på den digitale platform ”Telegram”, der ikke er knyttet til et socialt medie.

UNICEF dækker udgifter til rejse, mad og overnatning både for medlemmer samt eventuelle ledsagende voksne. Voksne, der kan være nødvendige for at sikre tryghed og sikkerhed før, under og efter aktiviteterne. Fx en forælder, bedsteforældre eller anden myndig person.