Frihed, fred og identitet

Artikel 8: Identitet

Artikel 14: Tanke- og religionsfrihed
Artikel 16: Beskyttelse af privatliv

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Mål

  • At eleverne får viden om Børnekonventionen
  • At eleverne får forståelse for begreberne “frihed”, “fred” og “identitet”.

Tidsforbrug: Se den enkelte øvelse

Materialer

SE DEN ENKELTE ØVELSE

ØvelseRNE

Følgende materiale er udviklet af Kirsten Nielsen, som er pædagog og billedkunstlærer på Langelinieskolen. Langelinieskolen blev certificeret som UNICEF Rettighedsskole i 2015 og er dermed Danmarks første Rettighedsskole.

Med udgangspunkt i ”Hvad er et godt liv?” ”Hvad betyder noget i mit liv?”, ”Hvor har du det godt?” arbejdes der i nedenstående øvelser med værdierne og begreberne: Frihed, Fred og Identitet. 

Børn, der hverken kan læse eller skrive, udtrykker sig med andet end ord. De tegner på papir, modellerer i ler eller bygger små skulpturer med forskellige materialer. Alt sammen for at give udtryk for en stemning eller følelse de har i sig. Formålet med følgende øvelser er at præsentere eleverne for forskellige begreber, som visualiserer de udvalgte rettigheder. Eleverne lærer forskellige materialer og metoder at kende, som de kan udtrykke sig med.

FRED

Tema: Barnets ret til beskyttelse og pleje under væbnede konflikter (artikel 38).

Mål: At skabe opmærksomhed omkring begrebet ”fred” som det omvendte af krig og konflikt.

Tidsforbrug: 90 minutter

Materialer: Ecolinefarver, akvarelpapir, rammer

Øvelse:Tal med eleverne om, hvad det vil sige, at der er krig, og hvad det vil sige, at der fred. Bed eleverne om at komme med deres egne bud på, hvad de forstår ved begrebet fred.

• Bed eleverne om at male et billede med farver, de bliver beroliget, glade og/eller fredfyldte af.

IDENTITET

Tema: Alle børn er lige og har retten til at blive beskyttet mod diskrimination (artikel 2), alle børn har ret til at have det godt (artikel 26).

Mål: At øge elevernes selvforståelse og respekten for andres selvopfattelse.

Tidsforbrug: 90 – 120 minutter.

Materialer: Selvhærdende ler, trærammer og diverse materialer til at bygge med, rammer 30×30, acrylmaling, pensler, blyanter, oplæg med ansigtspropertioner, spejle.

Øvelse:

A) ”Hvem er du?”:

• Hver elev laver et selvportræt, som indrammes i en 30×30 ramme.

• Hver elev laver en lille figur, som er eleven selv eller er som eleven godt kan lide, Figuren må godt have form som et dyr eller en ting. Den skal være omkring 5 cm.

B) ”Hvor har du det godt og er tryg?”

• Hver elev laver et rum, hvor vedkommende føler sig tryg. Det kan være alt fra en skov, en hytte i sneen, farmors hus, eget værelse eller noget helt andet. Rummet skal huse den lille figur, som eleverne lavede i øvelse A.

FRIHED

Tema: Alle børn har ret til hvile og fritid (artikel 31), alle børn har ret til at udtrykke sig og søge information (artikel 13).

Mål: At eleverne får en forståelse for begrebet ”frihed” i deres liv og i deres omgivelser.

Tidsforbrug: 2 x 90 minutter.

Materialer: Karton til at lave ”søger”, papir, ler og penselglasur.

Øvelse: ”Hvor oplever du ”frihed” på skolens område?”

• Hver elev får udleveret et stykke karton, hvoraf de laver en ”søger”. Søgeren er et hul i et stykke karton, som giver et udsnit af det, man ser på.

• Eleverne går nu rundt på skolen eller i skolens ude-områder og vælger
det område, hvor de oplever frihed. Søgeren holdes op mod dette område og eleven husker det udsnit af området, som søgeren viser.

• Tilbage i værkstedet får hver elev en klump ler, på hvilket de modellerer det udsnit, de så gennem søgeren.

UFRIHED OG FÆNGSEL

Tema: Børns ret til at udtrykke deres mening og at blive hørt (artikel 12)

Mål: At eleverne får en forståelse for forskellen mellem frihed og ufrihed.

Tidsforbrug: 120 min.

Materialer: Papirler, trærammer, sugerør, ispinde, tændstikker m.m.

Øvelse:

”Hvad er det modsatte af frihed, og hvor finder vi det?”

• Plenum: Tal med eleverne om, hvad de forstår ved frihed og ufrihed.

Vælg et af temaerne, som eleverne tager op, eller vælg et tema selv som klassen skal arbejde. Der kan f.eks. arbejdes med dyr i Zoologisk Have:

• Hvis der arbejdes med Zoologisk Have som tema vælger hver elev et dyr, de vil arbejde med i ler. Herefter skal der fremstilles bure til dyrene. 
En proces som giver fordybelse og gode snakke om, hvordan dyrene lever m.m.

• Uanset tema kan eleverne arbejde med dette tema i ler og derigennem udtrykke deres tanker om ufrihed og fængsel.