ATERA

Artikel 7: Ateq inuiaassuserlu

Artikel 2: Immikkoortitaannginnissaq

Atuartitsinermut ilitsersuut

TilbageElevsiden

mål

  • At man forstår betydningen af sit eget navn og sine klassekammeraters navne.
  • At man anerkender klassens navne som et tilhørsforhold.

Tidsforbrug: 45 minutter

Materialer

Pap og tusser

Øvelsen

FREMGANGSMÅDE:

Forberedelse

Alle elever har i forvejen, hjemme med forældrenes hjælp, fundet oplysninger om deres egne navne.

På hjemmesiderne navnebasen.dk og  navnebetydning.dk findes betydningen af langt de fleste navne, vi møder i Danmark.

Samtale i klassen

a. Hvordan kan det være, vi har navne?

b. Hvorfor er det rart, at ens venner og lærer ved, hvad man hedder?

c. Hvad er forskellen på kælenavne og øgenavne?

d. Hvordan ville det være, hvis man havde et nummer i stedet for et navn?

Individuelt

Hver elev laver et særligt navneskilt, hvor man også kan læse betydningen af ens navn.

Alle går rundt og spørger mindst 5 andre, hvad betydningen af deres navn er.

Plenum: Alle præsenterer på skift deres eget navneskilt.

Kreativ aktivitet

Til denne opgave findes der to aktiviteter

Mit navn som en rebus

På elevsiden kan eleverne øve sig i at løse små rebusser. Efterfølgende opfordres de til at lave en rebus med deres eget navn.

Alle elevernes rebusser samles enten fysisk eller digitalt. Nu kan klassen løse hinandens rebusser og udfordre hinanden til flere kreative opgaver med lærerige rebusser.

Der kan arbejdes med kælenavne, efternavne, stednavne og meget mere.

Lærertip: På hjemmesiden rebuz.dk kan man hurtigt og nemt lave sine egne rebusser. Man skriver sin tekst, og der vil efterfølgende blive skabt en rebus, der kan gemmes som et billede.

En kreativ præsentation 

Alle i klassen hjælper med til at lave en præsentation af klassens navne, som kan hænge på døren til klasseværelset eller et andet relevant sted.