Ret, respekt og rettigheder

Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

tema

 

En introduktion til en UNICEF Rettighedsskole der er centreret om temaerne:

Kend dig selv
Kend dine rettigheder
Kend din Rettighedsskole

Klassesæt af bogen er sendt til alle Rettighedsskoler og kan ligeledes læses digitalt.

Klik på billedet herover, læs bogen online eller download en OCR-behandlet PDF.

Download denne vejledning som PDF

Mål

 
  • At eleverne får kendskab til de grundlæggende elementer i Rettighedsskoler.
  • At eleverne lærer at sætte det at have rettigheder i relation til sig selv og andre.

Bogen har til formål at give elever en forståelse for, hvad en UNICEF Rettighedsskole er, samt en bevidsthed om, hvordan det at kende sine rettigheder giver en platform, hvorfra eleverne kan navigere i deres skoledag.

Tidsforbrug: 90 minutter

 

Materialer

 

Klassesæt af ”Ret, respekt og rettigheder – din guide til UNICEF Rettighedsskolen”.

FN’s Børnekonvention -findes på elevsiden.

Post-it og skrivematerialer.

Øvelsen

 

FREMGANGSMÅDE:

Bogen kan enten læses kronologisk eller tematisk – se indholdsfortegnelsen på s. 3 i bogen.

1. Kend dig selv

Læs side 4-5

Artikel 2: Det er lige meget, hvordan man ser ud – alle skal have det lige godt.

I et minut kan eleverne reflektere over, hvad artikel 2 betyder for dem – både som individuelle personer og som personer i en gruppe. Efterfølgende kan de fortælle deres tanker til deres sidekammerat.

Opfordr eleverne til at anerkende deres sidekammerat – evt. ved at kigge den anden i øjnene og sige: ”Du er dig, og du er unik”.

Tal om hvad grænser er. Lad eleverne bruge nogle minutter på at tænke over en af deres grænser. Hvor tæt kan du lide at være på andre mennesker? Er der forskel på, om det er en fra din familie eller en fremmed i bussen, som rører ved dig?

2. Kend dine rettigheder

Læs side 6-9

Lad eleverne komme med deres egne bud på, hvad en rettighed er. Hvad vil det sige at have ret til noget? Har alle børn i verden de samme rettigheder?

Er eleverne enige i, at det giver tryghed at kende spillereglerne? Hvordan kan det at kende sine rettigheder give tryghed?

Gennemgå de fire kategorier, som børns rettigheder kan opdeles i.

Kategori 1: Børns grundlæggende rettigheder, f.eks. mad, sundhed og et sted at bo

Kategori 2: Børns ret til udvikling, f.eks. skolegang, fritid, leg og information

Kategori 3: Børns ret til beskyttelse, f.eks. mod krige, vold, misbrug og udnyttelse

Kategori 4: Børns ret til medbestemmelse, som f.eks. indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.

Hvad betyder det, at alle rettigheder er lige vigtige?

Ansvar

Læs side 10-11

Følger der et ansvar med rettigheder?

Tal om, hvad ansvar betyder. Hvem er ansvarlig for hvilke ting? Hvilke rettigheder kan henholdsvis staten, de voksne og børnene tage ansvar for at få opfyldt?

På en post-it skriver hver elev et konkret eksempel på, hvordan man kan hjælpe andre børn, så de også får opfyldt deres rettigheder. Hæng alle post-its-lapperne op på væggen.

Respekt

Læs side 14-15

Hvordan viser du respekt for andre? Tal sammen to og to, eller i mindre grupper, om hvordan I vil vise respekt over for hinanden. Hvem respekterer du og hvorfor? Er I enige i udsagnene på side 15? Lad eleverne komme med flere eksempler på, hvordan man viser respekt. Eksemplerne vises som små dramastykker.

3. Kend din Rettighedsskole

Læs side 16-17

Klassecharter

Læs side 18-19

Tal om hvad et klassecharter er.

Har I allerede et klassecharter, så tal om hvordan det går med at overholde de ting, som I har besluttet jer for. Bruger I det i hverdagen? Hvis ikke, så aftal hvordan I gerne vil bruge det i dagligdagen. Er der noget ved jeres klassecharter, som kunne være bedre?

Hvis I endnu ikke har lavet jeres klassecharter, så planlæg hvornår I vil lave det.

Rettighedsrådet

Læs side 20-21

Elevråd og Rettighedsråd er med til at sikre elevinddragelse og medbestemmelse på skolen, og det er derfor vigtigt, at eleverne forstår indholdet og intentionerne ved disse råd.

Ved I hvem fra klassen, som er med i Elevrådet og Rettighedsrådet? Hvornår er det vigtigt, at de voksne lytter til eleverne? Ved I hvad de to råd laver? Hvis I ikke ved det, så kom med forslag til, hvordan I kan få det at vide. Overvej, om I vil invitere en eller flere fra Rettighedsrådet til at komme på besøg i klassen og fortælle om både Rettighedsrådet og Det Nationale Rettighedsråd.

Tal om, hvad eleverne drømmer om kan blive bedre i klassen og i skolen. Er der noget, du mangler på din skole for at kunne være mere tryg og mere glad for at gå i skole? Skriv alle forslagene ned og giv dem videre til Rettighedsrådet.

4. Afslutning

Læs side 22

Opsummér de tre temaer: Kend dig selv, kend dine rettigheder og kend din Rettighedsskole.

Tal om, hvad lærere og elever får ud af at gå på en Rettighedsskole. Er der noget, som kunne være bedre i Rettighedsskolen?

Opfordr eleverne til, at de i dag kan prøve at fortælle en anden elev om rettighederne. Øv jer i at vise respekt for andre børn og voksne.

Uddybende øvelser

Bogens tre temaer kan uddybes med øvelser fra idéhæftet ”UNICEF Rettighedsskole”, som sidetallene henviser til.

Manualen kan læses og downloades i Personalerummet

Øvelserne findes også på læringsportalen.

Kend dig selv:

Kend dine rettigheder:

Kend din Rettighedsskole: