Ali og Mia på opdagelse i Rettighedsskolen

Artikel 42: Alle skal kende børns rettigheder

Lærervejledningen

TilbageElevopgaven

Tema

En introduktion til UNICEF Rettighedsskole.

Bogen er en fortælling om Ali og Mia og deres hverdag på en UNICEF Rettighedsskole.

Klassesæt af bogen er sendt til alle Rettighedsskoler og kan ligeledes læses digitalt.

Klik på billedet herover, læs bogen online eller download en OCR-behandlet PDF.

Download denne vejledning som PDF

Mål

  • At eleverne får kendskab til nogle grundlæggende elementer i UNICEF Rettighedsskole:
    FN’s Børnekonvention, klassecharter, Rettighedsråd, tryghedsvandring og rettighedsuge.
  • Fortællingen har til formål at give elever en forståelse for, hvad en UNICEF Rettighedsskole er, samt en bevidsthed om, hvordan rettighederne konkret kan bruges i hverdagen til at skabe trivsel og dannelse.

Tidsforbrug: 90 minutter.

Materialer

Klassesæt af ”Ali og Mia på opdagelse i Rettighedsskolen”

FN´s Børnekonvention, findes på elevsiden.

Papir og skriveredskaber

Øvelsen

FREMGANGSMÅDE:

Lad børnene få lidt tid til at bladre i bøgerne, så de kan hilse på Ali og Mia.

Indledning

Læs side 4-5

Læs teksten højt for eleverne

Børnene kan følge med i bogen.

Gennem bogen er der talebobler med spørgsmål, som I kan tale om undervejs.

Om FN

Læs side 6-7

Tal om FN ud fra spørgsmålene i taleboblen: Er du også medlem af en klub? Tal med dine kammerater om, hvad en klub er for noget, og fortæl hinanden, hvilke klubber I er medlem af.

Eleverne kan tegne de klubber, de er medlemmer af, eller de klubber, som de gerne vil være med i.
Hæng evt. tegningerne op i klassen.

Om FN’s Børnekonvention

Læs side 8-9

Kig på Børnekonventionen. Lad eleverne komme med bud på, hvad en rettighed er.
Kig på side 9, og tal om de fire grupper, som rettighederne kan deles op i.

Eleverne kan tegne en rettighed, som de godt kan lide. Tal om, hvilken kategori rettigheden hører til og hæng dem op kategoriseret.

Om klassecharter

Læs side 10-11

Lad eleverne forklare deres sidemand, hvad de tror, et klassecharter er for noget.

Har I allerede lavet jeres klassecharter, så tal om, hvordan det går med at overholde de ting, som I har besluttet jer for? Er der noget ved jeres klassecharter, som kunne være bedre?

Hvis I endnu ikke har lavet jeres klassecharter, så kan I tale om, hvorvidt alle i klassen tør sige deres mening jf. artikel 12: Alle børn har ret til at sige sin mening.
Hvordan er det i jeres klasse?
Kan man sige sin mening, uden at nogen griner?

Om Elevråd og Rettighedsråd

Læs side 12-13

Spørg eleverne om de ved, hvem fra klassen, der er med i Elevrådet og Rettighedsrådet? Ved eleverne, hvad de to råd laver? Hvis ikke, så kom med forslag til, hvordan klassen kan få det at vide.

Overvej at invitere en eller flere fra Rettighedsrådet ind i klassen for at fortælle, hvad de taler om, når de mødes.

Om forskellen på rettigheder og ønsker

Læs side 14-15

Forklar om forskellen på rettigheder og ønsker. Lad eleverne tale med deres sidemand om denne forskel. Eleverne kan tegne nogle ønsker, som man ikke har ret til.

Om at være tryg på skolen

Læs side 16-17

Tal med eleverne om tryghed, og spørg om de føler sig trygge på skolen. Er der steder på skolen, hvor eleverne ikke kan lide at være?

Skriv alle stederne ned på en liste.

Hvad skal der til for, at eleverne føler sig trygge disse steder? Listen gives til Rettighedsrådet. Rettighedsrådet har til opgave hvert år at lave en tryghedsvandring på skolen.
I kan også tale om steder uden for skolen, hvor eleverne ikke er trygge.

Om rettighedsuge og børn i andre lande

Læs side 18-21

Fortæl eleverne, hvornår der er rettighedsuge på skolen, og hvad en rettighedsuge er. Kan I huske, hvad I lavede sidste gang?

Har nogle af eleverne været på en rejse, hvor de for eksempel har mødt børn som Carlos fra Bolivia? Hvad lavede børnene? Gik de også i skole? Legede de samme lege som danske børn? Spiste de også rugbrødsmader og gulerødder?

Du kan finde materialer om børn i andre lande på UNICEFs hjemmeside: www.unicef.dk/boern-skole/bestil-gratis-skolemateriale/

Afslutning

Læs side 22

Lad eleverne fortælle deres sidekammerat én god ting ved Rettighedsskole. Spørg eleverne, om der er noget, som kunne være bedre i Rettighedsskolen? Er der noget, de mangler på skolen, for at de kan blive mere trygge eller mere glade for at gå i skole?

Gå en tur rundt på skolen og tænk over, hvordan kan man se på skolen, at det er en UNICEF Rettighedsskole.

Uddybende øvelser

Bogens temaer kan uddybes med øvelser fra idéhæftet ”UNICEF Rettighedsskole”, som sidetallene henviser til.

Manualen kan læses og downloades i Personalerummet

Øvelserne findes også her på læringsportalen. Klik på titlen for at se opgaven.